GEHOORSTOORNISSEN

Wie kan bij mij terecht?

  • Mensen met hoortoestellen die moeite blijven ondervinden met spraakverstaan (in moeilijke situaties)
  • Mensen met tinnitus (oorsuizen)
  • Mensen zonder hoortoestellen die in specifieke situaties moeite hebben om te verstaan of een enorme luisterinspanning moeten leveren
  • Partners / ouders / kinderen van slechthorenden
  • Mensen die het moeilijk hebben met de aanvaarding van hun gehoorverlies

Wat kan je verwachten

  • Toelichting over de werking van het gehoor, jouw gehoorverlies, mogelijke oplossingen en een correcte doorverwijzing naar de audicien, NKO, ...
  • Hoortraining waardoor je jouw restgehoor (al dan niet met behulp van een hoortoestel/cochleair implantaat) optimaal leert gebruiken.
  • Trainen van spraakafzien (liplezen) als ondersteuning bij het spraakverstaan in minder gunstige luisteromstandigheden.
  • Communicatietraining waarbij je technieken aangeleerd krijgt om beter te functioneren in moeilijke luistersituaties zoals vergaderingen, groepsgesprekken, op restaurant gaan, of een andere zeer specifieke situatie die jij belangrijk vindt.
  • Advies omtrent aanpassingen aan je omgeving (thuis, school, werkvloer): indien nodig en gewenst kom ik hiervoor ter plaatse voor een voorafgaande omgevingsanalyse.

Ook kinderen met gehoorstoornissen kunnen bij mij terecht voor hoortraining, taaltherapie, ... Ik werk hiervoor nauw samen met alle andere begeleiders zoals ondersteuner op school, audioloog, ...