JONGEREN COACHING

Jongeren die moeite hebben met het maken van belangrijke levenskeuzes of hulp zoeken bij het plannen van schoolwerk of het opkrikken van het zelfbeeld. Jongeren vragen een bijzondere aanpak. Ik verdiepte me in technieken die inzetbaar zijn bij deze doelgroep..