LIFE COACHING

In life coaching gaan we op zoek naar je talenten, je waarden, je behoeftes, je sterktes en werken we aan je zelfvertrouwen. We zoeken uit waar je tegenaan loopt. Per coachingstraject bepalen we samen een realistische doelstelling en werken we een concreet actieplan uit met duidelijke deelstappen. Ik zal in eerste instantie naar jou luisteren maar doorheen het hele traject zal ik jou motiveren en nieuwe technieken en manieren aanreiken om jouw actieplan te realiseren.