PREVERBALE LOGOPEDIE

Als een kind problemen heeft met het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Soms heeft een jong kind moeite met het maken van klanken, manieren om te communiceren, taalbegrip of het vormen van de eerste woordjes. Dan kan ook preverbale logopedie ingeschakeld worden.