Voortraject - opvolging persoon met diabetes type 2

De voorwaarden

Medisch

 • u hebt diabetes type 2 en u komt nog niet in aanmerking voor het zorgtraject diabetes of de diabetesconventie
 • u hebt een BMI > 30 en/of arteriële hypertensie

Andere

 • u bent ouder dan 15 jaar en jonger dan 69 jaar
 • uw huisarts dient jaarlijks een aanvraag in
 • u heeft een globaal medisch dossier (GMD) bij uw huisarts of uw huisarts maakt deel uit van een geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert

Jouw voordelen

 • u heeft recht op diabeteseducatie als u aan de bepaalde voorwaarden voldoet (op voorschrift van de huisarts en derdebetalersregeling)
 • u heeft jaarlijks recht op 2 consultaties van 1/2 uur bij een diëtist (op voorschrift van de huisarts worden deze grotendeels terugbetaald)
 • u heeft jaarlijks recht op 2 bezoeken bij de podoloog (vanaf risicogroep 1 en op voorschrift van de huisarts worden deze grotendeels terugbetaald)

Educaties binnen het voortraject

 • op voorschrift van de huisarts
 • aantal: 
  - 4 sessies per kalenderjaar (1 sessie = 1/2 uur individuele educatie of 2 uur groepseducatie)