Zorgtraject diabetes

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, opvolging en behandeling van een patiënt met diabetes type 2. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en diabetesspecialist. Het traject begint na ondertekenen van een 'zorgtrajectcontract' door deze 3 partijen. Er zijn strikte voorwaarden om van de voordelen van het zorgtraject te kunnen genieten. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden, dan wordt het zorgtraject stopgezet door het ziekenfonds.

Voorwaarden:

Medisch

 • U heeft diabetes type 2
 • Voor medicatie voldoet u aan één van de volgende voorwaarden:
  - De maximale dosis van orale medicatie helpt onvoldoende en uw arts overweegt een behandeling met insuline- of incretinemimeticum-inspuitingen te starten
  - U heeft 1 tot max. 2 insuline-inspuitingen per dag nodig
  - U krijgt een behandeling met een incretinemimeticum (al dan niet in combinatie met 1 insuline-inspuiting per dag)

Andere

 • Uzelf, uw huisarts en uw diabetesspecialist ondertekenen een zorgtrajectcontract
 • U heeft een globaal medisch dossier bij je huisarts of zal er één afsluiten
 • U ziet minstens 2 maal per jaar uw huisarts en minstens 1 maal per jaar de diabetesspecialist
 • De adviserend geneesheer van uw ziekenfonds geeft zijn akkoord

Jouw voordelen

 • U betaalt geen remgeld voor consultaties bij huisarts en diabetesspecialist
 • Indien u behandeld wordt met insuline- of incretinemimeticum-inspuitingen, kan u meetmateriaal bekomen via:
  - De apotheek
  - Diabetes Liga
  - De meeste thuiszorgwinkels
 • U betaalt geen remgeld voor de diabeteseducaties (indien voorschrift van de huisarts)
 • U heeft jaarlijks recht op 2 consultaties van een ½ uur bij een diëtist (op voorschrift van de huisarts worden deze grotendeels terugbetaald)
 • U heeft recht op 2 bezoeken bij de podoloog (vanaf risicogroep 1 en op voorschrift van de huisarts worden deze grotendeels terugbetaald)
 • Door een opvolgingsplan op maat zijn alle betrokkenen op de hoogte van uw streefdoelen

Educaties binnen het zorgtraject

 • Op voorschrift van uw huisarts
 • Aantal:
  - 5 sessies per kalenderjaar, waarvan min. 1 sessie bij de patiënt thuis
  - Tijdens het 1ste of 2de kalenderjaar (vanaf opstart educatie in het kader van het zorgtraject diabetes) zijn eenmalig 5 bijkomende sessies mogelijk (1 sessie = 1/2 uur individuele educatie of 2 uur groepseducatie)